• نوای مردم، برای مردم
  • About People and For People
  • اولین سایت خبری مستقل شهرستان سنندج
  • Navayeabidar Local News Portal

جستجو

نتایج جستجو برای [کواد کوپتر] :
  • نخبه سنندجی و مخترع بازوی رباتیک:

    اختراع کواد کوپتر با کنترل توسط مغز/جوانان کُردستانی تلاش و پشتکار داشته باشند

    زاهد کمانگر متولد سال 1368 شهر سنندج است و دانش آموخته دیروز رشته مهندسی مکانیک و کارشناس ارشد مکاترونیک (مخلوط مکانیک و الکترونیک) دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و عضو هیئت علمی امروز دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج, این پژوهشگر و نخبه جوان کردستانی تا امروز توانسته دو اختراع مهم یکی ساخت بازوی رباتیک و دیگری ساخت ربات پرنده کوادکوپتر با استفاده از سیگنال های حیاتی ساخته است که در دنیا بی نظیر است....نوای آبیدر - تماس با نوای آبیدر

کنگره 5400 شهید استان کُردستان

آخرین اخبار