• نوای مردم، برای مردم
  • About People and For People
  • اولین سایت خبری مستقل شهرستان سنندج
  • Navayeabidar Local News Portal
تاریخ انتشار : دوشنبه 7 آبان 1397 / 09:08   کد خبر : 5503   گروه : فرهنگ و هنر
اختصاصی نوای آبیدر

نگاهی تاریخی به شهرداری سنندج

شهرداری سنندج یکی از قدیمی ترین ارگان ها و ساختمان های شهر سنندج می باشد که در این مقاله که به اهتمام روابط عمومی محترم شهرداری سنندج گردآوری شده است ،خواهیم پرداخت،با ما همراه باشید.

شهرداری سنندج یکی از قدیمی ترین ارگان ها و ساختمان های شهر سنندج می باشد که در این مقاله که به اهتمام روابط عمومی محترم شهرداری سنندج گردآوری شده است ،خواهیم پرداخت،با ما همراه باشید.

به گزارش خبرنگار نوای آبیدر، شهرداری سنندج یکی از قدیمی ترین ارگان ها و ساختمان های شهر سنندج می باشد که در این مقاله که به اهتمام روابط عمومی محترم شهرداری سنندج گردآوری شده است ،خواهیم پرداخت ، با ما همراه باشید.

شهرداری سنندج از حیث تاریخی

پس از اعلام مشروطيت و دگرگوني هاي سياسي و اجتماعي در سطح كشور و ايجاد وزارتخانه ها در تهران و تاسيس ادارات در شهرستانها و بلاد ديگر اهالي كردستان در بيانيه اي خواستار تشكيل ادارات در شهرستانها و بلاد ديگر كردستان شدند و  بالاخره در ذيقعده سال 1327هجري قمري برابر با سال 1286هجري شمسي ادارات دادگستري(عدليه)- شهرباني(نظميه)-دارايي(ماليه)- بهداري(صحيه)- ژاندارمري(امنيه)- كشاورزي(فلاحت)- راه و ترابري (شوارع) و فرهنگ و هنر (معارف و صنايع مستظرفه) يكي پس از ديگري و آخرين آنها شهرداري (بلديه) بود كه درسال 1300شمسي در زمان مظفرخان سردار انتصار حكمران وقت كردستان (بلديه ايالت كردستان) با بودجه يكصد تومان يا هزار قران تاسيس و با اولين انتخابات به نام اعضاي كميسيون بلديه ايالت كردستان (اعضاي انجمن شهر يا شوراي شهر) تشكيل و در سال 1302شمسي مرحوم محمد باقرخان حبيبي (ملقب به سالار مفخم) كه قبلاٌ رئيس شهرباني يا نظميه كردستان بود به عنوان اولين رئيس بلديه ايالت كردستان انتخاب و رسماٌ شروع به كار نمود.  آن مرحوم تا سال 1308 شمسي مسئوليت اداره بلديه استان كردستان را بر عهده داشتند.
صرف نظر از فعاليتهاي بلديه در تعيين نرخ ارزاق عمومي و امور رفت و روب و روشنايي معابر و ساير امور اجتماعي و تعداد پرسنل و ميزان بودجه ساليانه و نحوه فعاليت اداري و غيره در سنوات مختلف فقط به ذكر اشخاصي مسئوليت اداره آن را بعنوان شهردار بعهده داشته اند و يا رويداد خاصي در آن سال انجام گرفته باشد بسنده نموده و اشاراتي مختصر به آن مي نماییم:

لیست تمامی شهردار های قدیم و فعلی سنندج (لازم به ذکر است که شادروان نصرت الله صادق وزيري (اعزاز) سه بار به عنوان شهردار سنندج انتخاب شده است):

1- شادروان باقرخان حبيبي( سالارمفخم)  ازسال 1302 تا 1308 به صورت انتخابي
2- شادروان نصرت الله صادق وزيري (اعزاز الملک) ازسال 1308تا1310 به صورت انتخابي
3- شادروان جلال الدين جهانباني  ازسال 1310 تا 1312   
4- شادروان طهماسبي  ازسال 1312 لغايت 1315 به صورت انتخابی 
5-شادروان نصرت الله خان صادق وزيري (اعزاز)  براي باردوم ازسال  1315لغايت 1318 انتخابی
6- شادروان صوراسرافيل  ازسال 1318 لغایت 1320 به طورانتصابی 
7- شادروان نبي خان اردلان  ازسال 1320 لغايت 1322 به طور انتخابی
8- شادروان احمد وثيق  از سال 1322 تا 1324 به طورانتصابی
9- شادروان نصرت الله صادق وزيري (اعزاز)  از سال 1324 لغايت 1325 براي بارسوم انتخابی
10- شادروان علي اشرف خان وزيري ( اشرف الملك ) ازسال 1325لغايت 1333 براي يك دوره چهارساله بطور انتخابي
11-شادروان عطاءالله خان حبيبي  از سال 1333 تا سال 1334
12- شادروان خليل جواهري  ازسال 09/09/1334 لغایت 29/12/1335 انتخابی
13- جناب آقاي خليل هاشمي  ازتاريخ 01/01/1336 لغايت 29/12/1337انتخابي
14- جناب آقاي جهانگير سعدآبادي  ازتاريخ 01/02/1338 تا تاريخ 15/12/1338انتخابي
15- جناب آقاي ناصرقانع  ازتاريخ 01/03/1339 لغايت 30/11/1339 انتخابي 
16- شادروان علي اشرف وزيري (اشرف الملك)  از تاريخ 05/01/1340 لغايت 16/06/1340 براي باردوم  انتخابی
17- جنا ب آقاي امين خان مشير وزيري  از تاريخ 01/07/1340 لغايت 18/12/1341 انتخابی
18- شادروان عطاءالله  حبيبي  از تاريخ 31/02/1342 لغايت 11/01/1344 انتخابي
19- جناب آقاي ناصر دبيرشاه اويسي  از تاريخ 11/05/1344 لغايت 09/12/1344 انتخابي
20- شادروان سيد نصرالله رضواني  از تاريخ 01/02/1345 لغايت 01/10/1346 انتصابی
21- جناب آقاي ضياءالدين پور محسن  از تاريخ 02/10/1346لغايت 05/05/1347 انتصابی
22- جناب آقاي عبدالعلي ميرزايي  از تاريخ 06/05/1347 لغايت 30/11/1347 انتصابی
23- جنا ب آقاي دكترابولفضل پورحكمت از تاريخ 01/12/1347 لغايت 20/08/1349 انتصابی
24- جناب آقاي دكتر احسان الله مويد از تاريخ 21/08/1349 لغايت 12/03/1350 انتخابی
25- جناب آقاي محمد نوري از تاريخ 15/03/1350 لغايت 09/09/1351 انتصابی
26- جناب آقاي حمزه كياني  ازتاريخ 09/09/1351 لغايت 20/09/1352 انتخابی
27-جناب آقاي كريم نجات پور از تاريخ 08/10/1352 تا تاريخ 30/07/1354 انتخابی 
28- جناب آقاي محمد اصوليان ازتاريخ 01/08/1354 لغايت 30/08/1357 انتخابی
29- جناب آقاي محمد توفيق زرينه كفش ازتاريخ 01/09/1357 لغايت 30/01/1358 انتصابی
30- جناب آقاي سيد نعيم صادقي  ازتاريخ 03/02/1358 لغايت 10/08/1358 انتخابی
31- جناب آقاي عليرضا  تابش  از تاريخ 01/10/1359 لغايت 13/08/1361 به طورانتصابی 
32- جناب آقاي مهندس هادي درفشی  از تاريخ 14/10/1361 لغايت 03/02/1363 انتصابی 
33- جناب آقاي مهندس مرتضي زرين گل  از تاريخ 04/02/1363 لغايت 18/10/1366 انتصابی
34- جناب آقاي سيد مجتبي هاشمي از تاريخ 15/11/1366 لغايت 01/11/1367 انتصابی 
35- جناب آقاي موسي مراديانی  از تاريخ 02/11/1367 لغايت 11/03/1370 انتصابی
36-شادروان حاج صادق خليلي از تاريخ 01/04/1370 لغايت 19/11/1372 انتصابی
37- جناب آقاي عبدالكريم احمد ن‍‍ژاد از تاريخ 10/10/1372 تا  تاريخ 09/11/1372 انتصابی 
38- جناب آقای مهندس سيد احسن علوي  از تاريخ  09/11/1372 لغايت 14/01/1374 انتصابی
39- جناب آقاي مهندس اردوان نوسودي از تاريخ 14/01/1374 تا  تاريخ 20/11/1376 به صورت انتصابی
40- جناب آقاي مهندس فردين شاكري ازتاريخ 19/02/1378 تا تاریخ 05/04/1381 اولين شهردار سنندج که توسط شورای شهر انتخاب شده اند.
41- جناب آقاي مهندس پيمان سنندجي از تاريخ 05/04/1381 تا تاریخ 01/05/1386انتخابی
42- جناب آقاي فريدون پور رضايي  از تاريخ 02/05/1386 لغايت 19/08/1389 انتخابی
43- جناب آقاي مهندس مهدي حسام  شريعتي از تاريخ 21/09/1389 لغايت 12/06/1392 انتخابی
44- جناب آقاي مهندس كامياب شادمان از تاريخ 12/06/1392 لغايت 24/09/94
45- دکتر  منوچهرفخري از تاريخ 09/12/94 لغایت 31/05/96
46- مهندس حشمت اله صیدی از تاریخ 29/08/96 لغایت


در اين مدت اشخاص ذيل به صورت مديريت اداره شهرداري را به عهده گرفته اند:


آقايان خاكسار، حسين پروند، علي اكبرروشنكار، حبيب الله لاهورپور، نبي علي محمدي، داريوش اقليمي سيار، عطاء اردلان ، پورادهيم،كريم كرد، ابوالفضل پورحكمت، يدالله قلعه پولاد، محمد مردوخي، قوام صانع، هوشنگ عبداللهي، عزيزالله خسروي، سرگرد نعمت الله دانشمند، حسين حاج مظفري، محمدعلي طباطبايي، مهندس زرين بافان، محمد اسماعيل مشيرپناهي، پيمان سنندجي، شمس الدين ساعد، كامياب شادمان، لقمان حیدری و علیرضا کاظمی

 

انتهای پیام/

برچسب هـا :

نظرات بینندگان :

کریم سه شنبه 22 آبان 1397 | 19:44 پاسخ

فقط مهندس شادمان و مهندس سنندجی پرستیژ شهردار بودن را داشتند از هرلحاظ

نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت نوای آبیدر در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

-->