• نوای مردم، برای مردم
  • About People and For People
  • اولین سایت خبری مستقل شهرستان سنندج
  • Navayeabidar Local News Portal

گالری تصویر نمایشگاه عکس و خوشنویسی جلوه‌های ماه رمضان در سنندج برپا شد

 

نوای آبیدر - نمایشگاه جلوه های ماه مبارک رمضان

 

نوای آبیدر - نمایشگاه جلوه های ماه مبارک رمضان

 

نوای آبیدر - نمایشگاه جلوه های ماه مبارک رمضان

 

نوای آبیدر - نمایشگاه جلوه های ماه مبارک رمضان

 

نوای آبیدر - نمایشگاه جلوه های ماه مبارک رمضان

 

نوای آبیدر - نمایشگاه جلوه های ماه مبارک رمضان

 

نوای آبیدر - نمایشگاه جلوه های ماه مبارک رمضان

 

نوای آبیدر - نمایشگاه جلوه های ماه مبارک رمضان